สิ่งที่เราควรตระหนัก

สิ่งที่เราควรตระหนัก

วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

                ถ้ากล่าวถึงในหลวงทุกท่านคงจะทราบดีว่าท่านคือพ่อหลวงของปวงชาวไทยที่ทรงทำนุบำรุงประเทศของเรามานานมากแล้ว ท่านทรงงานหนักเพื่อปวงชนชาวไทย ทั้งเรื่องการแปลงผลผลิตการเกษตร โครงการต่างๆและที่สำคัญท่านทรงห่วงใยปวงชนชาวไทยทุกคน ท่านทรงไม่ถือตัวเดินลงไปคุยกับชาวบ้านดังเหมือนญาติมิตรสหาย และทรงถามไท่ความเป้นอยู่พร้อมทั้งถามปัญหาของราษฎรแล้วนำไปแก้ไขอิกด้วย ท่านทรงเป้นเหมือนครุในยามที่ทรงสอนการอยู่แบบพอเพียงด้วยตนเองพร้อมทั้งวิธีแก้ไขปัญหาในอนาคต ทรงเป้นเหมือนสิ่งศักสิทธิ์ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจคนไทยทั้งปวงยามที่ทุกคนมีทุก ทรงลงมาแก้ไชปัญหาการเมืองในบางโอกาสพร้อมทั้งบอกให้ทุกคนสมานฉันท์ซึ่งกันและกัน วันหนึ่งผมได้มีโอกาสไปเฝ้าไข้ท่านที่ศิริราช เป็นอะไรที่ประทับใจมาก ผมก็เฝ้ารอผลจากหมอ 2-3วัน ท่านทรงให้คนนำอาหารและน้ามดื่มในโครงการสวนจิตของท่านมาแจกจ่ายให้ผู้มาเฝ้าไข้ท่าน ที่กล่าวมานั้นเป้นเพียงแค่ส่วนน้อยที่กระผมพอจะรุ้ติดตัวบ้างเล็กๆน้อยๆแต่เชื่อว่าสิ่งที่ท่านทำให้ประศกนิกรชาวไทยมีมากมายมหาศาจนนับไม่ได้ เพราะฉะนั้นพี่น้องชาวไทยควรจะทำตามพระราชดำรัสและพระราชดำริของพระองค์ ผมเชื่อว่าในอนาคตสังคมไทยจะต้องดีขึ้นได้ด้วยการทำตามที่พระองค์ตรัส